Västsvenska mästare i fältskytte genom åren.

Lite historik.

Den första gången som det korades en Västsvensk mästare i fältskytte var den 15 april 1962. Fältskytte har ju varit på programmet längre än så. Örebro Pk, som det hette då, hade sedan länge hållit Örebroträffen och i den ingick det här alldeles första VSM mästerskapet. Tävlingarna var tydligen ganska svåra för ingen hade lyckats skjuta fullt på samtliga av de 8 stationer som ingick i tävlingen. Man indelade skyttarna i tre klasser 1, 2 och 3. I dessa ingick också eventuella damer vilket var fallet denna dag. Vapengrupper var inte påtänkt på den tiden. Det var ju i huvudsak pistoler i grov kaliber, sådana som vi idag benämner A vapen samt en och annan revolver. Det skulle dröja fram till tävlingarna i Trollhättan 1967 innan 22orna fick vara med i dansen.

Någon riktig VSM medalj fanns inte. De medaljer som delades ut var av den egna kretsens design. Första riktiga VSM medaljen kom också den i Trollhättan 1967. 

Örebroarna var frikostiga med sina medaljer. De tre bästa i VSM mästerskapet fick då som nu, guld, silver och brons, som var graverade VSM kan man tänka. Men hör och häpna. I Örebroträffen delades det ut medaljer till de sex bästa i varje klass. Bäst i klassen fick guld, 2an och 3an silver och resten brons. Som lite kuriosa ska jag citera en liten brasklapp den gode K-E Stanneby bifogat resultatlistan (Stanneby var sekr. i Örebrokretsen på den tiden).

"Undertecknad förslår, att representanter för de i västra landsdelen ingående kretsarna sammanträffar lördagen den 26/5 1962 på Pistoskytteförbundets kansli i Stockholm klockan 11,30 för planläggning av Västsvenska mästerskapen."     

Var det väldigt många representanter eller väldigt små lokaler i Västsverige på den tiden tro? 

Hur det än var så var det nog en del planerande för nästa VSM tävling kom 2 år senare, Också den i Örebro, 1964. Året efter,1965, gick VSM fält i Karlstad och det var kanske den mest originella tävling som VSM någonsin haft. Man sköt först 5 stationer som huvudtävling. Därefter vidtog en finalomgång om två stationer. Var du dessutom Värmlänning och deltog i kretsmästerskapet för Värmland så fick du skjuta ytterligare två stationer. Klassindelningen var ännu densamma och hederspriser utgick till bästa 1/4 delen, för övrigt första gången som hederspriser nämns i resultatlistan.

Första gången vi sköt 10 stationer på VSM var 1977. Och var var det om inte i Karlstad. Värmlänningarna är alltid vakna för nya grepp. 1990, 95, 96, 97, 98, 2001, 02 innehöll VSM fält 10 stationer. Fyra gånger har tävlingen genomförts som poängfält, 1992, 1993,1998 och 2004.

Den allra största tävlingen genomfördes en majsöndag 1985 i Trollhättan. 46 starter i A, 80 i B, 213 i C, 27 i Dam och 21 i Veteran. Sammanlagt 387 individuella starter.   Till detta kommer 7 A lag, 11 B lag och 29 C lag.

1967 infördes finkalibriga vapen och fick en egen klass. Oj vad revolvrar det var men också en hel del Neuhausen med 22 tillsats. Bland grova vapen var det  huvudsak Neu i de högre klasserna. I de lägre var det fortfarande m/40 som behärskade marknaden. Det var naturligtvis också en hel del Colt och SW revolvrar bland de grova.

1978 fick B vapen en egen klass och samtidigt infördes separata lag för de tre vapengrupperna.

Damer och veteraner som länge deltagit i tävlingarna i egna klasser fick egna mästerskapsklasser, individuellt och i lag, först 1993. På senare år har man även delat upp veteranklassen i yngre och äldre, dock inte i lag där det kan vara blandat äldre och yngre. Nu är vi framme i nutid så nu övergår vi till att presentera mästarna genom åren.

mästare fält     mästare ban