Presentation av VSMs verksamhet.

Västsvenska Mästerskapen, pistol och revolver ( förkortning VSM) är en samarbetsorganisation mellan de västsvenska pistolskyttekretsarna, Göteborg och Bohus, Västgöta-Dal, Värmland, Örebro, Skaraborg och Älvsborg.

Arbetsbeskrivning för landsdelarna.

Verksamheten styrs av två ombud från respektive krets. De beslut som tas vid det årliga mötet utföres av ett arbetsutskott (Au).

Stadgar

för Landsdel Väst inom Svenska Pistolskytteförbundet

Samarbetet består i huvudsak av tävlingsverksamhet i egen landsdel, såsom Västsvenskt Mästerskap i precisions- och fältskytte,
och nu (2008) även Militär Snabbmatch och PPC.

Precisionskyttet utövas på skjutbana, där avståndet till tavlan är 25 m. Det gäller att träffa tian som är endast 50 mm i diameter. Det gäller alltså att vara mycket stadig på handen. Trots detta är det inte alls ovanligt att våra bästa precisionskyttar i Västsverige skjuter flera femtiopoängare på en tävling.

Fältskyttet är en tävlingsform som i sin början var mycket speciell. Då, för femtio år sedan, var det bara svenskar och norrmän som roade sig med denna sport. Numera är den spridd i hela Skandinavien och även i Tyskland har den sina utövare.

En typisk fältskyttebana består oftast av 8 skjutstationer spridda i ett terrängavsnitt där man utnyttjar befintliga backar som kulfång. På varje skjutstation finns ett antal pappfigurer (1 till 6 stycken) uppsatta på olika avstånd. En del är fast monterade och syns hela skjuttiden medan andra är synliga en eller flera gånger under skjuttiden. Även skjuttiden kan variera i längd, i regel mellan 8 och 16 sekunder. På denna korta tid ska skytten hinna skjuta sex skott och förhoppningsvis träffa med alla.

Denna tävlingsform är mycket populär bland våra pistolskyttar, inte minst på grund av att den också bjuder på några kilometers promenad i naturen och trevligt samspråk med vänner från hela Västsverige.

Organisationen ingår i totalförsvaret och har följaktligen samma ordnings och säkerhetsföreskrifter. Tränings och tävlingsverksamheten har dock en mera civil karaktär.

Denna webbplats har kommit till för att ge föreningar och enskilda skyttar information om de Vandrings- och Poängpriser som finns uppsatta i de olika disciplinerna. Förhoppningsvis kan kanske informationen även väcka intresset  hos den som ännu ej prövat på skytteidrott.

Ett stort antal föreningar och klubbar är anslutna till de sex pistolskyttekretsarna. Du som tror att denna idrott kan passa för dig kan via vårt riksförbund 
http://www.pistolskytteforbundt.se hitta länkar till en förening på din hemort.                

Det finns plats för alla!